In de gedragscode staan concrete regels en algemene gedragslijnen geformuleerd. De gedragscode geldt voor iedereen die optreedt namens of ten behoeve van Groeisaam. De code biedt een kader bij het interpreteren, beoordelen en afwegen van wel of niet aanvaardbaar gedrag.

De gedragscode heeft als doel medewerkers, directieleden, leden van het College van Bestuur en Raad van Toezicht, maar ook bedrijven en instanties die werken in opdracht van Groeisaam, hun handelen binnen de specifieke context goed te kunnen laten interpreteren, beoordelen en afwegen.

Hier vindt u de gedragscode.