De mogelijkheden tot het maken van muziek zijn zeer divers:

 

Muziek maakt slim!
Muziek maken is leuk en bovendien hebben wetenschappelijke onderzoeken bewezen dat het een zeer positieve invloed heeft op de intelligentie en de sociale vaardigheden van kinderen. Door zelf muziek te maken wordt het intelligentiequotiënt van kinderen verhoogd en vooral het abstractievermogen en het analytisch denken sterk verbeterd. Het gezamenlijk musiceren versterkt daarbij het groepsgevoel en de discipline, evenals de sociale en emotionele vaardigheden. Bovendien leidt dit tot een positiever zelfbeeld. Natuurlijk is muziek ook gewoon een leuke hobby!

Na-schoolse lessen bij de Oversteek
Vanaf vrijdag 16 september 2016 starten de na-schoolse lessen weer. Leerlingen vanaf groep 5 kunnen zich aanmelden om muziekles te volgen binnen de na-schoolse lessen van Muzikaal West Maas en Waal. Deze lessen vinden plaats op de Oversteek op vrijdagmiddag na schooltijd. Leerlingen kunnen zich aanmelden voor keyboardles of tromboneles. Voor meer informatie kun je een mailtje sturen aan yvonneverschuren@kabelfoon.nl.

Andere mogelijkheden
Natuurlijk zijn er meer mogelijkheden voor muzieklessen:
- Verschillende muziekverenigingen verzorgen in hun eigen dorp lessen op blaasinstrumenten en slagwerk.
* Beneden-Leeuwen:
- Leeuwenkuil: www.muziekcollectief-rivierenland.nl : gitaar, saxofoon, keyboard of viool.
- Michelle van Elk: vioolles info@violin4fun.nl
* Dreumel:
- Yvonne Verschuren: (op dinsdagavond) keyboardles yvonneverschuren@kabelfoon.nl
- Marijke Smit: les op toetsinstrumenten www.muzieklesmaasenwaal.nl
* Wamel:
- Martin de Winter: vioolles www.vioolschooldewinter.nl
* Overig:
- In Druten De Nieuwe Muziekschool www.denieuwemuziekschool.nl
- In Oss Muzelinck www.muzelinck.nl
- In Tiel De Plantage www.plantage.info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Koor Vivente; voor meer informatie klikt u hier.
   
Parochieel zangkoor St. Barbara; voor meer informatie klikt u hier.
   
Muziekvereniging St. Barbara; voor meer informatie klikt u hier.