Na het bezoek van groep 3/4 aan het Streekmuseum, begonnen de kinderen met enthousiasme aan hun eigen museum. Trots vertellen de kinderen over hun verzameling. Met zorg uitgestald in een zelf versierde schoenendoos zijn het stuk voor stuk ware juweeltjes.

Vorige week zijn alle kinderen van unit 5-6 uitgedaagd een spel te ontwerpen. 

"Stel: de stroom is uitgevallen. Hoe vermaak je jezelf zonder stroom?" De kinderen zijn van tevoren geinspireerd met foto's, filmpjes, echt materiaal, krantenartikelen, info boekje en liedjes. Daarna formuleerden we samen de opdracht: Ontwerp in een groep van 3/4 kinderen een spel waarbij je geen stroom nodig hebt. Daarbij mag je geen papier en karton gebruiken en moet je met hout en kosteloos materiaal aan de slag. Technieken die de komende week aan bod komen zijn timmeren, zagen en schuren. Daarnaast doen we een groot beroep op samenwerken en creatief denken. Het spel mag niet al bestaan en de kinderen hebben ook nagedacht over de doelgroep.

De start afgelopen vrijdag was inspirerend. Al gaande weg kwamen kinderen met meer ideeën, leerden ze van en met elkaar, liepen ze tegen problemen aan en leerden ze deze creatief op te lossen. Een mooie start voor de komende weken. Houd onze site in de gaten voor het vervolg op deze lessenserie!!

Vandaag waren groep 7 en 8 op bezoek in Beneden - Leeuwen. Als echte (kinder)raadsleden mochten ze plaatsnemen in de raadzaal om met elkaar te debatteren over de bouw van belangrijke voorzieningen in "Democracity"
 
Allereerst werden er partijen gevormd met een eigen programma en een slogan. Vervolgens werden de taken verdeeld (woordvoerder, voorzitter en partijleden) en daarna begon het debat over de bouw van bijv. een school, een politiebureau, een huisartsenpost, enz. Al snel vlogen de argumenten over en weer en en het leuke was natuurlijk dat dit allemaal m.b.v. de microfoons mocht.
 
Al met al was het een leerzame ervaring die nog een vervolg gaat krijgen. Op donderdag 13 april gaan 8 uitgekozen Dreumelse raadsleden het opnemen tegen de raadsleden van vijf andere scholen en dan gaat het erom om een plan te bedenken dat een meerderheid haalt in de kindergemeenteraad. Dat wordt heel erg spannend want er is ook nog eens een flink geldbedrag mee gemoeid!
 
Kijk voor meer foto's in het fotoalbum.

 

Kinderen van groep 7 oefenen vol enthousiasme in de praktijk het berekenen van de omtrek en oppervlakte

 

Bekijk de foto's in het fotoalbum.

Ondanks de vele aanmoedigingen zijn de teams van De Oversteek er niet in geslaagd tot de finale door te dringen.

Supporters voldoende (Fijn dat jullie je klasgenoten kwamen aanmoedigen!), mascotte Ovra aanwezig en gemotiveerde teams die echter de pech hadden dat "wij alle moeilijke vragen kregen".

En dat is gewoon jammer en niks aan te doen!

Kijk voor meer foto's in het fotoalbum.

Voor de kerstvakantie hebben kinderen, ouders en belangstellende kunnen genieten van een prachtige kerstmusical opgevoerd en voorbereid door alle kinderen van unit 5-6. Zelfs na de vakantie zijn deze mooie ervaring nog niet vergeten. Vandaag nog even een terugblik naar dit mooie moment.

Weken lang hebben kinderen samengewerkt aan de musical. Er was een groep decorbouwers die zorgde voor attributen, achtergronden schilderde en losse decorstukken in elkaar timmerde . Een groep kinderen oefenden wekelijks hun rollen. Meestal met de hele groep acteurs, maar ook tussendoor in kleine groepjes. Daarnaast was er nog een groep die de liedjes instudeerde, met de daarbijbehorende solo's.

De musical "De laatste kerstboom" gaf de kerstsfeer prachtig weer. Voor elke boom; dik, dun, groot of klein was er uiteindelijk een plek door met elkaar kerst te vieren. De sfeer zette zich 's avonds voort in een kerstdiner waar de hele school van groep 1 t/m groep 8 van genoot op hun eigen unit. 

Ouders en kinderen bedankt voor de hulp bij de musical, maar ook voor het maken van de hapjes voor het kerstdiner. Wij hebben met volle teugen genoten en hopen dat jullie net zo hebben genoten van de feestdagen. Op naar weer een mooi nieuwjaar!

Voor meer kerstmusicalfoto's, zie ons fotoalbum of facebook!

Snipper Challenge voor groep 8

Voor de vakantie was groep 8 de uitdaging al aangegaan. Gisteren ging de rekenles over inhoud berekenen, het schatten van het aantal kruiwagens, het plan van aanpak, de taakverdeling en de samenwerking.

Vandaag in alle vroegte begon dan het " gevecht" met die grote hoop houtsnippers. Van 08.30 uur tot 11.30 uur (met pauze!) werd er in shifts gewerkt aan het weg kruien van al die houtsnippers. De schatting was dat er ongeveer 310 kruiwagens nodig zouden zijn; het werden er uiteindelijk 320.

Samengevat was het een betekenisvolle en leerzame morgen die uiteindelijk ook nog eens een extra geldbedrag opleverde voor het schoolkamp! Top gedaan hoor, jongens en meisjes!

 

Kasteel Wijchen

Vandaag ging ik naar kasteel Wijchen. Daar waren twee vrouwen die alles uitlegden. Toen gingen we allemaal opdrachten doen.

Als eerste ging ik mijn eigen letter als een monnik versieren. Daarna moesten we allemaal maanden op de goede volgorde leggen en een woord vormen. En als derde mochten we zelf een kasteel ergens plaatsen; in het bos, in het moeras, op de bergen enz.  Als laatste moesten we woorden uitbeelden en dan moesten de anderen het raden. En toen we weer naar huis gingen maakten we nog een foto met ons allemaal samen. 

Dus ik geef de dag een 10.

Senna Klinkert

 

Kasteel Wijchen

Op 2 december 2016 ging groep 6 naar kasteel Wijchen van half 9 tot half 12 vanuit school. Mijn moeder reed met Juul-Marin, Pim en Lars en natuurlijk ik. Wij waren er als eerste. Juf Wilma kwam naar buiten lopen en die zag ons en daarna kwamen de anderen. Toen gingen we naar binnen en juf Wilma belde aan. Toen moesten we heel even wachten en daarna kwam een mevrouw en zei dat we achter elkaar naar boven moesten. Boven ging ze uitleggen. Iedereen moest op een stoel zitten en ze vertelde over monniken en het kasteel. We moesten 4 opdrachten doen. 1. Je eigen letter als een monnik versieren. 2. De maanden van het jaar herkennen. Spel 3-4 hadden ze boven. 3. Je plaatste zelf het kasteel waar je wilde. 4. Je moest een hoed op en woorden uitbeelden. Na de eerste 2 spellen kregen we pauze. Ik had druiven en limonade

Op het laatste moesten we spel 3, waar jij het kasteel neerzette, uitleggen aan elkaar. Wij hadden het platteland gekozen. Toen pakten we onze jas en gingen we bij mijn moeder staan en we moesten nog een foto maken voor het kasteel. Toen gingen we in de auto zitten en ik had buikpijn van de honger. Wij waren als eerste op school en dus aten we als eerst. Toen gingen we een half uur buiten spelen.

Bente v/d Oever

Kijk voor meer foto's in ons fotoalbum.

Tijdens de intocht heeft pietje Paniek toegegeven de gouden pietenzak kwijt te zijn. Hij is overal in Dreumel geweest maar weet niet meer waar hij de zak heeft gelaten.

De schoolkinderen zijn nu druk op zoek naar deze gouden pietenzak. Op school hebben zij een foto van de pietenzak tussen 2 mensen gevonden. De kinderen dachten dat deze foto in de winkel van bjoetiek de Zwaan genomen was. Helaas is ook daar de gouden pietenzak niet te vinden.

PANIEK alom in Dreumel want waar is die gouden pietenzak toch gebleven? Gelukkig weten we dat de afgelopen jaren altijd alles goed is gekomen. We gaan er dan ook vanuit dat pietje Paniek met behulp van de kinderen op school de gouden pietenzak weer zal vinden.

Een oproep dan ook aan alle kinderen en hun papa’s en mama’s uit Dreumel: Wees gerust, volg alleen de aanwijzingen op school en geloof me; alles komt goed.

Piet

 

In het kader van de Kinderboekenweek 2016

met als thema "Voor altijd jong!" maakten de

leerlingen van groep 8 kennis met een uniek

Dreumels straatspel uit de jaren '50 en '60.

 

Onder leiding van vrijwilligers van Stichting Tremele

speelden ze met veel plezier dit prachtige spel,

dat alleen in Dreumel bekend was.

Bekijk hier het filmpje.