Het is alweer even geleden maar we wilden jullie ons plezier aan de Paasworkshops niet onthouden. 

In de 2 weken voor Pasen zijn de kinderen van Unit 3-4 druk bezig geweest met 6 Paasworkshops. Uiteraard stonden ze in het teken van Pasen maar ook samenwerking was een belangrijk onderdeel. Kinderen hebben een eierdopje gemaakt, gedanst, een Paasverhaaltje geschreven, eieren gekookt en gebakken, Paasspelletjes op de computer gedaan en samen een kip getekend. 

In tweetallen of gemengde (groep 3 en 4 door elkaar) groepen kregen de kinderen diverse opdrachten. Zo moesten ze samen een kip tekenen; de één tekende de kop en de ander tekende de staart. Na afloop hebben we kip aan elkaar gemaakt, wat erg grappige resultaten opleverde. Daarnaast schreven de kinderen uit beide groepen samen een verhaaltje en kookten de kinderen zelf een eitje door een stappenplan te volgen. Met behulp van ouders was dit onderdeel zeker niet gelukt!

Unit 3-4

Kijk voor meer foto's in het fotoalbum.

Donderdag 24 april jl. was de prijsuitreiking van een 4 mei gedichtenwedstrijd, georganiseerd door het Oranjecomité. Leerlingen van de groepen 6 t/m 7 kregen als opdracht om een gedicht te schrijven met als thema 4 mei Dodenherdenking. Dat bleek voor veel leerlingen een pittige opdracht te zijn. Toch heeft het Oranjecomité vier prijzen kunnen uitreiken. De aanmoedigingsprijs ging naar Dante Rentinck (5/6) en Gijs van Mierlo (7/8). De hoofdprijzen gingen naar Gitte Sas (6) en Bo van Welie (7) en deze leerlingen mogen hun gedicht voorlezen op 4 mei in de kerk en bij het monument.

Het enthousiasme was er vol op! De wil om te winnen ook, maar helaas mocht het niet zo zijn.

Met twee verloren wedstrijden (0-2 en 0-4) en een gelijkspel (1-1) bleek het team van de Oversteek toch een maatje te klein! Jammer jongens!

 

Kijk voor meer foto's in het fotoalbum.

Op dinsdagmiddag 8 april hebben alle kinderen van groep 5 en 4 kinderen uit groep 6 een optreden gegeven aan de kinderen van groep 4, 6, 7 en 8. Samen muziek maken en samen zingen stonden centraal. Elke muziekgroep (keyboard, saxonet, cornet en trombone) heeft ook apart een muziekstuk ten gehore gebracht. Op onze Facebookpagina staat ook een geluidsfragment.

De afgelopen 3 weken heeft groep 4 mogen genieten van volleybalclinics. Oefeningen om de balvaardigheid te vergroten; gooien, vangen, stuiten en veel leuke trucjes stonden iedere les centraal.

Ook heeft de groep geleerd een wedstrijdje te spelen; doorwisselen, reserve spelers, vangballen etc. Al met al veel sportplezier! 

Aankomende zaterdag 29 maart is er een afsluitend toernooi waarvoor de kinderen zich kunnen opgeven. Veel succes jongens en meisjes (aan de voorbereiding kan het niet liggen)
 

Kijk in het fotoalbum voor meer foto's.

Nog meer foto's vind je op www.actiefmaasenwaal.nl

Gedurende zes weken zijn de leerlingen van groep 8 bezig met allerlei workshops in het kader van "School in de middag". De leerkrachten worden daarbij flink ondersteund door vrijwilligers, waarvoor we nu al dank zeggen!

Zo is er een tekenworkshop, een kookworkshop, wordt er een EHBO-cursus gegeven en worden er dansen bedacht en ingestudeerd.

Andere kinderen proberen een zelfgekozen onderzoeksvraag te beantwoorden. Weer anderen volgen technieklessen waarin men bezig is met boren, schuren, zagen en schilderen.

Tot slot is er ook nog een groep kinderen die met allerlei sportactiviteiten bezig is.

Alle kinderen zijn erg enthousiast. Er wordt hard gewerkt er er worden leuke resultaten behaald.

Het project wordt over drie weken afgesloten met een presentatie en een gelegenheid voor ouders om te eindresultaten te bekijken.

Wij zijn 17 maart naar Techno Promo geweest in Cuijk.

Er waren heel veel dingen te doen, bijvoorbeeld dakpannen leggen, metselen, stratenmaker, tegels leggen, ijzer buigen , laseren, enzovoort.
Er waren doe-opdrachten en meeneemopdrachten.

Het was heel erg leuk.

Mauk en Niels

Meer foto's in het fotoalbum.

Alle kinderen van de groepen 5 t/m 8 hebben vanmiddag een bezoek gebracht aan de opgraving in Dreumel.
Nils Kerkhoven heeft de kinderen uitleg gegeven over de werkzaamheden van een archeoloog.
We mochten ook nog een kijkje nemen in de bouwkeet bij de vondsten.
Uiteindelijk gingen we met een zak scherven én een opdracht weer terug naar school.

Basisschool inmiddels ook besmet met archeologie-virus!
150 razend enthousiaste kinderen bezoeken a.s. vrijdagmiddag de archeologieput waar ze uitleg krijgen van Nils...... en een opdracht die ze op school mogen maken en waarmee ze prijzen kunnen winnen!

De winteractie voor het weeshuis in Sri Lanka is een enorm succes geworden door alle acties die de kinderen bedacht en uitgevoerd hebben. € 1731,97 kan worden bijgeschreven op het rekeningnummer van SrilanCare en kan Puck van Hulst besteden om het leven van de weeskinderen prettiger te gaan maken.

Daarnaast zijn ook enkele kinderen in de prijzen gevallen. Zo heeft Mauk van Welie (gr 8)het hoogste individuele bedrag ingezameld, d.m.v. koekjes verkopen en de sponsorloop. Maartje Smits en Hugo Verhoeff uit groep 1/2 hebben heel goed hun best gedaan om geld in te zamelen

en verdienen daarom ook een prijsje. Voor groep 5/6 is de originaliteitsprijs. Ze toverden de aula voor een avond om in een pastarestaurant waar 100 gasten voor de prijs van €3,50 een heerlijke maaltijd inclusief toetje voorgeschoteld kregen. Mede namens Puck wil ik alle kinderen en leerkrachten van "de Oversteek" heel hartelijk bedanken voor de wijze waarop zij met z'n allen de actie tot een geweldig succes hebben gemaakt. SUPERRRRRRRRRRRRRR........