Ons onderwijsconcept staat. Met de ‘school in de ochtend’ en ‘school in de middag’, het werken in units, ons technieklokaal en de methode van de Vreedzame School zijn we al een goed eind op weg om onze leerlingen goed voor te bereiden op hun toekomst in deze mooie uitdagende eeuw. Wat ons de komende vier jaar te wachten staat is aanscherpen en verdiepen. Daarvoor hebben we de volgende voornemens.

Coöperatieve werkvormen en ondersteunend materiaal gebruiken wij zo….

Leren doen we niet meer alleen en niet meer alleen uit boeken. Daarom moeten we bij begrijpend lezen en bij rekenen meer ondersteunde materialen en coöperatieve werkvormen gaan gebruiken. We zorgen dat kinderen met meer inzicht gaan leren door ze meer en meer handelend te laten rekenen en door o.a te werken met diverse hulpmiddelen die we niet te snel los laten.

Samenwerken betekent voor ons….

Ook bij ‘school in de middag’ is samenwerken belangrijk. Het wordt steeds belangrijker dat we als school weten wat we hieronder verstaan: zowel de leerkrachten als de kinderen. Wat verwachten wij bij samenwerken? Welk gedrag willen we dan zien? De komende vier jaar worden we hier steeds slimmer in en daardoor ook duidelijker naar elkaar.

Talentontwikkeling zien wij zo….

Hoe gaan wij met talentontwikkeling om? Wat is onze visie en welke acties horen daar bij? De komende vier jaar ontwikkelen we hiervoor een structurele vorm waarbij we ook samenwerking zoeken met naschoolse aanbieders.

Multimedia zetten wij zo in….

In de 21e eeuw kunnen we niet zonder multimedia. Kinderen moeten het gewoon vinden om multimedia in te zetten en moeten mediawijs gemaakt worden. Daarom is bij de boost-middagen (de tweejarige cyclus voor de creatieve vakken) de inzet van multimedia bijvoorbeeld heel belangrijk.
Willen we leerlingen laten leren dan moeten we zelf, als leerkrachten, ook blijven leren. We doen dit met partners die ons kunnen helpen. Een van die partners is het iXperium. Met een designteam ontwerpen we een onderzoeksvraag, waarmee we vervolgens in de school aan de slag gaan. Hier ligt een duidelijke koppeling met de inzet van multimedia.

Engels gebruiken wij meer en meer

De Engelse taal zie je overal. Binnen en buiten school komen kinderen in aanraking met Engels. Engels is daarom een belangrijk vak dat we de komende vier jaar zullen uitbreiden.

Onze kleuters spelen en leren zo…

Voor onze kleuters is school één grote speelse ontdekkingsreis die we nog spannender, betekenisvoller én leerzamer voor ze willen maken. We dagen de jonge kinderen meer en meer uit te experimenteren met levensechte situaties. We geven ze ‘echt’ materiaal dat ze kunnen voelen, zien en ruiken. Binnen helpen ze met ‘echt’ inrichten van de huishoek en themahoeken. Ze leren door te bouwen met verschillende constructiematerialen, aangevuld met allerlei materialen als doekjes, latten of rubber. Buiten spelen de kinderen ook elke dag met verschillende materialen: in de zandbak, bij hutten bouwen, met stenen, in de schooltuin met dieren en planten. Kinderen worden gestimuleerd om te onderzoeken, bouwen, imiteren en experimenteren. De leerkracht stimuleert, vult aan, begeleidt, geeft ruimte en brengt nieuwe dingen aan in bestaand spel.