In principe doubleren de kinderen op BS de Oversteek niet.
Uitzonderingen hierop zijn:
- Kleuters die tussen oktober en januari  6 jaar worden die onvoldoende score op de toetsen, waarbij we ook kijken naar de sociaal-emotionele ontwikkeling (welbevinden) van het kind en de werkhouding (schoolrijpheid).
Bij deze kinderen kijken we ook naar de toetsuitslagen van M2 en E2. Welke groei heeft het kind in een half jaar gemaakt en wat mogen we, op grond hiervan, verwachten in groep3.
- Kinderen in groep 3 en 4 die onvoldoende score bij de toetsen, in combinatie met onvoldoende welbevinden en betrokkenheid en waarbij we een significante groei verwachten door de kinderen een jaar te laten doubleren.