In principe doubleren de kinderen op BS de Oversteek niet.
Uitzonderingen hierop zijn:
- Kleuters die tussen oktober en januari 6 jaar worden die onvoldoende ontwikkeling laten zien, waarbij we ook kijken naar de sociaal-emotionele ontwikkeling (welbevinden) van het kind en de werkhouding (schoolrijpheid).
- Kinderen in groep 3 en 4 die onvoldoende score bij de toetsen, in combinatie met onvoldoende welbevinden en betrokkenheid en waarbij we een significante groei verwachten door de kinderen een jaar te laten doubleren.