De visie van de school is gebaseerd op het verhaal van de grote stenen in de vaas (uit de Tibetaanse leermeester). Onze grote stenen zijn onze belangrijkste uitgangspunten voor goed onderwijs. Wij zijn ervan overtuigd dat als we aan deze uitgangspunten voldoen er een prachtig klimaat staat waarin kinderen kunnen leren en opbloeien.

Laat mij me thuis voelen

Wees open en eerlijk naar mij

Zie mijn talenten

Waardeer wat ik kan

Daag me uit en gun me mijn fouten

Leer me leren
 

Laat mij me thuis voelen
De Oversteek is een plaats waar je mag zijn wie je bent. Een plek waar iedereen zich thuis voelt. Waar we grote waarde hechten aan de relatie leerkracht – leerling. We zijn alert op wat onze leerlingen doen of voelen en tonen begrip en warmte voor de kinderen. Bij ons worden kinderen aangemoedigd in wat ze doen en geven we aan wat we zien door duidelijke feedback en complimenten.

De Vreedzame School

Onze school werkt met het programma ‘De Vreedzame School’. We beschouwen de klas en de school als een leefgemeenschap waarin kinderen zich gehoord, gerespecteerd en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor verschillen tussen mensen.

Zie nu mijn talenten
Op de Oversteek is oog voor ieders eigen talent en talentontwikkeling. We zien waar kinderen goed in zijn, zien mogelijkheden in plaats van beperkingen. We laten onze leerlingen veel oefenen en zorgen dat ze kennis en vaardigheden automatiseren zodat ze nog beter worden, echt leren en zich ontwikkelen. We weten dat hard werken loont en leren dat onze leerlingen ook.

Van sport tot creatie en een echte robot

Talenten van kinderen kunnen op allerlei gebieden tot uiting komen. Op de Oversteek is daar ruimte voor. De school is omringd door sportvelden waaronder een zwembad en een sporthal. We hebben op school (Mindstorms) robots waarmee kinderen al vroeg kunnen leren programmeren en we organiseren boost-middagen die zorgen voor meer kwaliteit bij de creatieve vakken.

Leer me leren
Op de Oversteek laten we kinderen (spelend) leren, maar leren ze ook hoe het proces van leren werkt. Zo betrekken we onze leerlingen in hun eigen leerproces, zodat ze gaan begrijpen welke leerstrategie werkt. Toetsen gebruiken we om de volgende stap in het leerproces te bepalen. Bij ons krijgen leerlingen inzicht in hun handelen en leren ze zichzelf steeds beter kennen.

School in de ochtend en school in de middag

Wij gaan in ons onderwijsconcept uit van ‘school in de ochtend’ en ‘school in de middag’. In de ochtend staan de leervakken rekenen, lezen, spelling en taal centraal met instructies en veel oefenen. We gebruiken hoogstaande methodes, waarbij de kinderen in drie aanpakken worden ingedeeld, afhankelijk van hun leerbehoefte. Tijdens de middagen gaat het om andere vaardigheden zoals goed presenteren, onderzoeken, omgaan met computers, sporten en bewegen en creatieve talenten.

Wees open en eerlijk naar mij
Op de Oversteek weet je waar je aan toe bent. Waar je voor werkt en waarom je doet wat je doet. We werken vanuit heldere doelen en vanuit een mindset die uitgaat van groei. We geven gerichte en resultaatgerichte feedback, we zoeken voor iedere leerling naar het passende arrangement en benoemen altijd duidelijk wat wel en niet kan. We zijn open en eerlijk tegen onszelf, tegen de kinderen en ouders en leren dat onze leerlingen ook.

School in de ochtend en school in de middag

Het ‘school in de ochtend’ en ‘school in de middag’-concept brengt de kinderen heel veel duidelijkheid.

Daag me uit en gun me mijn fouten
De Oversteek is een school met lef. Lef om onzeker te zijn, lef om los te laten en nieuwe wegen in te slaan. We halen de wereld in de klas en geven kinderen uitdagende opdrachten die ze kunnen plaatsen in het echte leven. We kauwen niet alles voor, maar nemen een coachende begeleidende rol aan. We geven onze leerlingen verantwoordelijkheid die ze aankunnen. En soms net iets meer. Want dat is precies wat de huidige tijden en de toekomst vraagt van onze kinderen.

Schooltuin, keuken en technieklokaal

Onze kinderen doen meer dan in de klas zitten. Ze experimenteren in ons technieklokaal. Leren en ervaren hoe groente, fruit en bloemen bloeien in de schooltuin en maken kennis met alle kriebelbeestjes die daar rondlopen en kruipen. En we zijn trots op onze volledig ingerichte keuken, waar kinderen niet alleen over eten leren, maar ook leren wegen, meten en nieuwe woorden leren.

Waardeer wat ik kan

Op de Oversteek wordt gezien wat je doet en kunt. We waarderen het ‘wat’ en het ‘hoe’, oftewel het resultaat én het proces. We zijn nieuwsgierig hoe kinderen dingen aanpakken, we laten ze experimenteren en op onderzoek uitgaan. Om te ontdekken wat zij ontdekken. Daarbij laten we ze natuurlijk niet zwemmen, maar helpen we ze met de juiste begeleidingsvragen op weg.
Op de Oversteek verstaan we onder talent: een natuurlijke begaafdheid/aanleg, die vanzelfsprekend lijkt voor de persoon zelf, maar opvalt in vergelijking met anderen. Talent geeft voldoening, eigenwaarde, plezier en energie. Talent kan zich blijven ontwikkelen onder de goed omgevingsfactoren.

Talentmiddagen, optreden en voorlezen

Kinderen krijgen bij ons op allerlei manier het podium dat bij ze past. Ze mogen voorlezen in andere groepen en krijgen de kans om gemaakte werkstukken te presenteren. Laten zien wat je kunt is het credo. Kinderen kunnen regelmatig meedoen aan optredens tijdens vieringen, met bijvoorbeeld zang, dans en toneel. En voor de bovenbouw organiseren we talentmiddagen waar kinderen mogen kiezen.