De medezeggenschapsraad op onze school bestaat uit een ouder- én een leerkrachtengeleding.
In de M.R. hebben de volgende personen zitting:

Oudergeleding:
Thierry van der Zwan (voorzitter, penningmeester)
Joeri van der Zwan (secretaris)
André Wijnveld

Leerkrachtengeleding:
Chantal Jansen
Wilma Zwerink
Daniëlle Jordaan

Vergadering bijwonen
De MR-vergadert 6 keer per jaar en de vergaderingen zijn openbaar zolang het gaat om niet vertrouwelijke onderwerpen. De MR kan een deel van de vergadering achter gesloten deuren laten plaatsvinden als er vertrouwelijke zaken aan bod komen. Bijwonen van vergaderingen wordt op prijs gesteld. In verband met de vele onderwerpen die tijdens een vergadering de revue passeren, is de spreektijd voor degene die de vergadering willen bijwonen beperkt. De Voorzitter van de MR bepaalt of en hoeveel spreektijd kan worden geboden. Aanmelden van te voren een week voor aanvang vergadering bij de secretaris van de MR.

Vergaderdata 2019-2020
- dinsdag 3 september 2019
- dinsdag 12 november 2019
- dinsdag 10 december 2019
- dinsdag 28 januari 2020
- woensdag 18 maart 2020

Aanvang 19.30
Locatie: De Oversteek

Klik hier voor de besluitenlijst van 2019-2020.
Klik hier voor de voorraadagenda van 2019-2020.
Klik hier voor de agenda van 28 januari 2020.
Klik hier voor de agenda van 12 november 2019.
Klik hier voor de agenda van 3 september 2019.
Klik hier voor de besluitenlijst van 2018-2019.