De medezeggenschapsraad op onze school bestaat uit een ouder- én een leerkrachtengeleding.
In de M.R. hebben de volgende personen zitting:

Oudergeleding:
Thierry van der Zwan (voorzitter, penningmeester)
Joeri van der Zwan (secretaris)
André Wijnveld

Leerkrachtengeleding:
Chantal Jansen
Elke de Vries
Wilma Zwerink

Vergadering bijwonen
De MR-vergadert 6 keer per jaar en de vergaderingen zijn openbaar zolang het gaat om niet vertrouwelijke onderwerpen. De MR kan een deel van de vergadering achter gesloten deuren laten plaatsvinden als er vertrouwelijke zaken aan bod komen. Bijwonen van vergaderingen wordt op prijs gesteld. In verband met de vele onderwerpen die tijdens een vergadering de revue passeren, is de spreektijd voor degene die de vergadering willen bijwonen beperkt. De Voorzitter van de MR bepaalt of en hoeveel spreektijd kan worden geboden. Aanmelden van te voren een week voor aanvang vergadering bij de secretaris van de MR.

Vergaderdata 2017-2018
- woensdag 07 maart
- dinsdag 24 april
- woensdag 06 juni

Aanvang 19.30
Locatie: De Oversteek

Klik hier voor het jaarverslag van 2014-2015.

Klik hier voor de notulen van 23 januari 2017.
Klik hier voor de notulen van 14 december 2016.
Klik hier voor de notulen van 07 juni 2016.
Klik hier voor de notulen van 06 april 2016.
Klik hier voor de notulen van 09 maart 2016.
Klik hier voor de notulen van 12 januari 2016.
Klik hier voor de notulen van 11 november 2015.
Klik hier voor de notulen van 05 oktober 2015.
Klik hier voor de notulen van 10 september 2015.

Klik hier voor de notulen van 01 april 2015.

Klik hier voor de notulen van 12 februari 2015.

Klik hier voor de notulen van 13 november 2014.

 

Klik hier voor het jaarverslag 2013-2014.

Klik hier voor het jaarverslag 2011-2012.

Klik hier voor een samenvatting van de notulen van 12 december 2013.

Klik hier voor een samenvatting van de notulen van 9 september 2013.

Klik hier voor een samenvatting van de notulen van 13 juni 2013.

Klik hier voor een samenvatting van de notulen van 21 mei 2013.

Klik hier voor een samenvatting van de notulen van 7 maart en 15 april 2013.

Klik hier voor een samenvatting van de notulen van 22 januari 2013.

Klik hier voor een samenvatting van de notulen van 25 oktober en 10 december 2012.

Klik hier voor een samenvatting van de notulen van 13 september 2012.