De medezeggenschapsraad op onze school bestaat uit een ouder- én een leerkrachtengeleding.
In de M.R. hebben de volgende personen zitting:

Oudergeleding:
André Wijnveld (voorzitter, penningmeester)
Joeri van der Zwan (secretaris)
Bart de Haan

Leerkrachtengeleding:
Chantal Jansen
Daniëlle Jordaan
Nard van Dinteren

Vergadering bijwonen
De MR-vergadert 6 keer per jaar en de vergaderingen zijn openbaar zolang het gaat om niet vertrouwelijke onderwerpen. De MR kan een deel van de vergadering achter gesloten deuren laten plaatsvinden als er vertrouwelijke zaken aan bod komen. Bijwonen van vergaderingen wordt op prijs gesteld. In verband met de vele onderwerpen die tijdens een vergadering de revue passeren, is de spreektijd voor degene die de vergadering willen bijwonen beperkt. De Voorzitter van de MR bepaalt of en hoeveel spreektijd kan worden geboden. Aanmelden van te voren een week voor aanvang vergadering bij de secretaris van de MR.

Vergaderdata 2021-2022
- dinsdag 14 september 2021
- dinsdag 19 oktober 2021
- woensdag 15 december 2021
- dinsdag 22 februari 2022
- dinsdag 05 april 2022
- woensdag 15 juni 2022
- (woensdag 06 juli 2022)

Aanvang 19.30
Locatie: De Oversteek

Klik hier voor de besluitenlijst van 2019-2020.
Klik hier voor de voorraadagenda van 2019-2020.
Klik hier voor de besluitenlijst van 2018-2019.