De medezeggenschapsraad op onze school bestaat uit een ouder- én een leerkrachtengeleding.
In de M.R. hebben de volgende personen zitting:

Oudergeleding:
Thierry van der Zwan (voorzitter, penningmeester)
Joeri van der Zwan (secretaris)
André Wijnveld

Leerkrachtengeleding:
Chantal Jansen
Elke de Vries
Wilma Zwerink

Vergadering bijwonen
De MR-vergadert 6 keer per jaar en de vergaderingen zijn openbaar zolang het gaat om niet vertrouwelijke onderwerpen. De MR kan een deel van de vergadering achter gesloten deuren laten plaatsvinden als er vertrouwelijke zaken aan bod komen. Bijwonen van vergaderingen wordt op prijs gesteld. In verband met de vele onderwerpen die tijdens een vergadering de revue passeren, is de spreektijd voor degene die de vergadering willen bijwonen beperkt. De Voorzitter van de MR bepaalt of en hoeveel spreektijd kan worden geboden. Aanmelden van te voren een week voor aanvang vergadering bij de secretaris van de MR.

Vergaderdata 2018-2019
- dinsdag 28 augustus 2018
- maandag 08 oktober 2018
- maandag 12 november 2018
- maandag 14 januari 2019
- maandag 11 maart 2019
- maandag 06 mei 2019

Aanvang 08.30
Locatie: De Oversteek

Klik hier voor de besluitenlijst van 2018-2019.
Klik hier voor de agenda van 12 november 2018.
Klik hier voor de agenda van 08 oktober 2018.