De Oudervereniging (OV) is een vereniging van ouders met kinderen op Basisschool De Oversteek. De OV ondersteunt de leerkrachten bij het organiseren en voorbereiden van diverse schoolactiviteiten. Hierbij kunt u denken aan schoolreisjes, de kerstwandeling, typecursus, de Koningsspelen en de schoolfoto’s.

Verder behartigt de OV de belangen van de ouders/verzorgers in de school. Zij is gesprekspartner voor het schoolteam en aanspreekpunt voor de ouders/verzorgers. De OV wil een bijdrage leveren aan een prettig schoolklimaat voor de leerlingen.

De huidige OV bestaat uit elf ouders die vijf keer per jaar vergaderen. Onderwerpen die op de agenda staan, zijn bijvoorbeeld brigadieren, versieren van de aula, afscheid groep 8, activiteiten door het jaar heen. De vergaderingen zijn openbaar, dus u bent altijd van harte welkom om deze bij te wonen. Bij iedere vergadering is ook altijd een leerkracht uit het schoolteam aanwezig.

De OV staat altijd open voor ideeën en tips. Misschien heeft u een idee hoe de veiligheid rondom het zebrapad verbeterd kan worden of een tip voor een informatieavond voor ouders of leerlingen etc. etc. Ideeën of tips kunnen in onze ideeënbus op de balie gepost worden. Graag met naam en contactgegevens.

De OV is te bereiken via oudervereniging-dreumel@hotmail.com of https://www.facebook.com/ovdreumel/ en bestaat uit:

 • Heidi Beijer: Coördinator Schoolreizen & Coördinator Versieren
 • Mariska Boerakker: Coördinator Typen
 • Nikki van Kessel: Coördinator Schoolreizen & Coördinator Afscheid Groep 8 & Coördinator Schoolfotograaf
 • Judith van der Laar: Coördinator Brigadiers
 • Laura Last: Coördinator Brigadiers & Coördinator Schoolreizen
 • Jenny van Leeuwen: Coördinator Schoolfotograaf
 • Mandy Pagels: Penningmeester & Coördinator Versieren & Lief en leed & Werkgroep Koningsspelen
 • Riëtte Sluiter: Voorzitter & Carnaval
 • Janneke Sprenkels: Penningmeester & Lief en leed`& Beheer Social Media
 • Judith van Teeffelen: Coördinator Luizenpluizen 
 • Kim Witsiers: Coördinator Afscheid Groep 8 & Coördinator Schoolfotograaf & Werkgroep Koningsspelen

Daarnaast wordt de OV extern ondersteund door:

 • Sandra Hommers: Coördinator Schoolreizen

 

DE OUDERVERENIGING IS ALTIJD OP ZOEK NAAR OUDERS/VERZORGERS DIE HET TEAM WIL KOMEN VERSTERKEN.

 

Klik hier voor meer informatie.

Klik hier voor meer informatie m.b.t. de verkeersveiligheid rondom de school.