De Oudervereniging (OV) is een vereniging van ouders met kinderen op Basisschool De Oversteek. De OV ondersteunt de leerkrachten bij het organiseren en voorbereiden van diverse schoolactiviteiten. Hierbij kunt u denken aan schoolreisjes, de kerstwandeling, typecursus, de Koningsspelen en de schoolfoto’s.

Verder behartigt de OV de belangen van de ouders/verzorgers in de school. Zij is gesprekspartner voor het schoolteam en aanspreekpunt voor de ouders/verzorgers. De OV wil een bijdrage leveren aan een prettig schoolklimaat voor de leerlingen.

De huidige OV bestaat uit zeven ouders die acht keer per jaar vergaderen. Onderwerpen die op de agenda staan, zijn bijvoorbeeld brigadieren, versieren van de aula, afscheid groep 8, activiteiten door het jaar heen. De vergaderingen zijn openbaar, dus u bent altijd van harte welkom om deze bij te wonen. Bij iedere vergadering is ook altijd een leerkracht uit het schoolteam aanwezig.

De OV staat altijd open voor ideeën en tips. Misschien heeft u een idee hoe de veiligheid rondom het zebrapad verbeterd kan worden of een tip voor een informatieavond voor ouders of leerlingen etc. etc. Ideeën of tips kunnen in onze ideeënbus op de balie gepost worden. Graag met naam en contactgegevens.

De OV is te bereiken via oudervereniging-dreumel@hotmail.com of https://www.facebook.com/ovdreumel/

De OV bestaat uit van links naar rechts:

  • Heidi Beijer: Coördinator Versieren school & Schoolreisje groep 5-6
  • Kim Witsiers: Schoolfotograaf & Afvaardiging OV afscheid groep 8
  • Luciënne Hendriks: Voorzitter
  • Judith van de Laar: Coördinator Brigadieren
  • Mariska Boerakker: Coördinator Typecursus groep 7
  • Janneke Sprenkels: Penningmeester & Lief en Leed
  • Nikki van Kessel: Secretaris

Daarnaast wordt de OV extern ondersteund door:

  • Yvonne van Zandvoort: Coördinator Luizenpluizen
  • Sandra Hommers: Coördinator schoolreisje groep 4

 

DE OUDERVERENIGING IS ALTIJD OP ZOEK NAAR OUDERS/VERZORGERS DIE HET TEAM WIL KOMEN VERSTERKEN.

 

Klik hier voor meer informatie.

Klik hier voor meer informatie m.b.t. de verkeersveiligheid rondom de school.