21st century skills
Het is belangrijk dat we kinderen goed voorbereiden op een (werk)maatschappij waarin vaardigheden worden gevraagd zoals:  goed kunnen omgaan met computers, kunnen presenteren, en kunnen onderzoeken.

Dit noemen we de 21st century skills. In het middagprogramma worden kinderen hierin uitgedaagd. Dit zetten we in tijdens Kernconcepten.

 

Presentaties
Presenteren is belangrijk. Kinderen worden op verschillende momenten en op verschillende manieren hiertoe uitgedaagd.

  • Mondeling bij boekbesprekingen of spreekbeurten, bij zang en theater, het voorlezen van verhalen en gedichten.
  • Schriftelijk bij het maken van werkstukken.
  • Visueel bij het maken van werkstukken en powerpoint presentaties.

Kinderen presenteren aan elkaar en aan de ouders.

Talenten
Om kinderen uit te dagen hun talenten te ontdekken bieden we projecten aan. De “groene vingers” werken in de schooltuin, de “koksmaatjes” koken in de keuken van de school en de "dabbertjes" werken als assistent in de bibliotheek. De “techneuten” werken als geluidsman/vrouw bij optredens.

Ook zijn er losse projecten die kinderen uitdagen op het gebied van sport, taal en programmeren en theater.

Sport en bewegen
We maken op school gebruik van de methode Basislessen; ook is er ruimte om vrije gymlessen te geven.
We krijgen ondersteuning van Actief Maas en Waal in de vorm van clinics/projecten aan verschillende leeftijdsgroepen.
Actief Maas en Waal is: er samen voor zorgen dat de Maas-en Waalse jeugd goed en voldoende kan bewegen, spelen en sporten in een gezonde leefstijl. Actief Maas en Waal zijn we dus samen, iedereen die met de jeugd heeft te maken, hun ouders en natuurlijk de jeugd zelf. Allemaal kunnen we bijdragen vanuit eigen positie en/of verantwoordelijkheid. De gemeente Druten, West Maas en Waal, de onderwijsinstellingen Groeisaam, Trivium, Pax Christi College en welzijnsorganisatie Stichting MeerVoormekaar trekken als convenantpartner de kar van Actief Maas en Waal. Daarnaast zijn natuurlijk de sportverenigingen en vele andere partijen belangrijke samenwerkingspartners. Klik hier voor het jaarverslag van 2020-2021 en kijk voor meer informatie op: www.actiefmaasenwaal.nl.