In de ochtend staan de vakken lezen, rekenen, spelling en taal centraal. We hebben ons ten doel gesteld om bij de Cito-toetsen hoge resultaten te halen. Daarom beginnen we direct en heerst er de hele ochtend rust in de school. Kinderen weten wat ze leren en vinden dit planmatig terug op hun dag-/weekplanning.

We werken met sterke methodes en de instructie wordt gedifferentieerd (op twee of drie niveaus) aangeboden.