De schoolgids biedt een oriëntatie voor “nieuwe” ouders en kan dienen als naslagwerk voor ouders die al voor ‘De Oversteek’ hebben gekozen. Hierin zijn o.a. de onderwijsvisie, de schoolorganisatie en de activiteiten die plaatsvinden op 'De Oversteek' terug te vinden.


Klik hier om de schoolgids te bekijken.