Wanneer u het niet eens bent met gedragingen of beslissingen van een persoon binnen Groeisaam, of juist met het nalaten van gedragingen of het niet nemen van beslissingen, dan kunt u een klacht indienen. Bij Groeisaam is de behandeling daarvan geregeld in een klachtenregeling.

De klachtenregeling is bedoeld voor individuele gevallen. De regeling beschrijft de procedure voor het indienen en behandelen van de klacht. Uitgangspunt is dat de klacht zoveel mogelijk door de betrokken partijen binnen de school of afdeling wordt opgelost.
Om de klager zo nodig te kunnen bijstaan heeft Groeisaam twee externe vertrouwenspersonen:
- Annelies de Waal, telefoon 06 3364 6887, anneliesdewaal@vertrouwenswerk.nl
- Roy Ploegmakers, telefoon 06 5466 1875, royploegmakers@vertrouwenswerk.nl

Een klacht moet schriftelijk worden ingediend. Dat kan per post:

Stichting Groeisaam
T.a.v. mevrouw L. van Meegen
Van Heemstraweg 53
6651 KH Druten

U kunt ook mailen naar info@groeisaampo.nl.

Externe procedure
U kunt voor de afhandeling van een klacht ook direct naar de externe klachtencommissie. Na de interne afhandeling van een klacht door Groeisaam kunt u ook nog terecht bij de externe klachtencommissie.
Groeisaam is per 1 november 2021 aangesloten bij Vertrouwenswerk.nl. De contactgegevens treft u onderstaand aan:

tel.: 06-54647112
https://vertrouwenswerk.nl/

info@vertrouwenswerk.nl

Hier vindt u de klachtenregeling.