Veel ouders vinden het belangrijk dat ze weten op welke wijze hun kind leert.

De manier waarop een kind tegenwoordig taal en rekenen leert, is vaak anders dan vroeger.

Als ouders weten wat hun kind leert, kan men het beter steunen en vooruit helpen. Het kind voelt zich dan begrepen en ontwikkelt zich beter.

Meer informatie over "ouderbetrokkenheid" is te vinden op

www.snapjekind.nl  en  www.facebook.com/snapjekind