Om duidelijkheid te verschaffen over de verzekeringen die door Groeisaam zijn afgesloten en die gelden zowel tijdens schooltijden als tijdens schoolreisjes en andere evenementen die door de school zijn georganiseerd volgt hier een overzicht:

Aansprakelijkheidsverzekering

Deze verzekering geldt eveneens voor alle medewerkers, stagiaires, vrijwilligers en kinderen indien er schade aan derden wordt toegebracht. Bijvoorbeeld de schade die door een kind wordt toegebracht aan speeltuinattributen tijdens een schoolreisje. Er moet dan sprake zijn van onvoldoende toezicht (van leraren op de leerlingen) of de leraar/vrijwilliger is zelf verwijtbaar (heeft schuld aan het veroorzaakte maar zonder dat er opzet in het spel is). Hierop is echter een uitzondering: wanneer leraren en vrijwilligers (ouders) deelnemen aan sport en spelactiviteiten dan nemen zij hiermee bewust een risico. Schade tijdens deze sport en spelactiviteiten wordt dan ook niet vergoed.
Het eventueel verhalen van de schade op de veroorzaker, indien deze bekend is, via de persoonlijk afgesloten aansprakelijkheidsverzekering particulieren (of die van de ouders) is dan nog wel mogelijk.

Schade inzittendenverzekering

Voor (letsel)schade van de bestuurder van een motorrijtuig en de inzittenden is deze verzekering afgesloten en geldt voor de zakelijke reizen van de medewerker (en de vrijwilliger) als deze voor de werkgever met zijn privémotorrijtuig onderweg is. De verzekering is eveneens van toepassing als op een andere manier voor de werkgever wordt gereisd (per trein, per fiets of wandelend bijvoorbeeld). Daarnaast is het cascorisico (schade aan het voertuig bij “zelf veroorzaakte schade”) verzekerd voor zover dit niet door de eigen verzekering wordt vergoed (secundaire dekking). Onder voorwaarden (nl. maximaal drie jaar) is ook no-claim verlies gedekt. Er hoeft dus niet bij ouders die voor de school kinderen meenemen tijdens een uitstapje te worden geïnformeerd of men een inzittendenverzekering heeft afgesloten.

Ongevallenverzekering

Deze verzekering geldt voor alle medewerkers, stagiaires, vrijwilligers en kinderen van de scholen van Groeisaam en keert uit als er sprake is van een ongeval voor bijvoorbeeld de geneeskundige kosten voor zover die niet door de zorgverzekeraar van de betrokkene worden betaald, maar ook bij blijvende invaliditeit en bij overlijden.
Belangrijk! Eigendommen van kinderen, leraren, stagiaires en vrijwilligers zijn niet verzekerd. Niet tijdens de schooluren en ook niet tijdens evenementen, excursies en reisjes. Voor de kinderen geldt dat er door de ouders een aanvullende eigendommenverzekering kan worden afgesloten. Zie hiervoor de website: www.leerlingenverzekeringen.nl. De eigendommen van de kinderen zijn dan tot een maximum van € 500,00 verzekerd tegen een jaarpremie van € 26,00 (2012) tijdens schooluren, van en naar school en tijdens door school georganiseerde evenementen.