Download hier het formulier "Aanvraag vrijstelling leerplicht".