Wanneer uw kind ziek is, kunt u tussen 08.00-08.30 uur een telefoontje plegen naar 06-83800299.

Om 08.30 uur worden alle ziekmeldingen verzameld en naar de leerkrachten verstuurd.
Ook wordt de BSO hiervan op de hoogte gesteld.

Dus met één telefoontje kunt u uw kind overal ziek melden.