De Dreumes is een voorschoolse voorziening die een ideale brug vormt tussen de veilige omgeving van thuis en het begin van de basisschool. Gediplomeerde leidsters bieden kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar een breed activiteitenaanbod, waarbinnen de verschillende ontwikkelingsgebieden spelenderwijs gestimuleerd worden.

Voor meer informatie klikt u hier.