Ik ben Fikriye Horuz-Aslan en ben als schoolmaatschappelijk werker werkzaam binnen het samenwerkingsverband Stromenland Maas en Waal in de gemeenten Druten en West Maas en Waal.
Dit houdt in dat ik ook werkzaam ben voor de school van uw kind(eren).

Wanneer kunt u een beroep op schoolmaatschappelijk werk doen?

Als u vragen heeft over opvoeding, zoals:
- Mijn kind wil niet luisteren;
- Mijn kind heeft moeite met eten en/of slapen;
- Mijn kind zit niet lekker in zijn vel;
- Er is iets met mijn kind, maar ik weet niet precies wat, ik maak me zorgen;

Als er in de thuissituatie zich problemen voordoen zoals:
- Scheiding;
- Ruzie met ouders of andere gezinsleden
- Overlijden of ziekte van een dierbaar persoon;

Als uw kind problemen heeft vanuit zichzelf of in de schoolsituatie zoals:
- In omgang met vriendjes/vriendinnetjes;
- Last heeft van angsten zoals bijv. faalangst;
- Sombere gevoelens / neerslachtigheid;
- Concentratieproblemen;
- Pesten of gepest worden;
- Last van woede aanvallen;

Wat kan ik u bieden?
- Advies en informatie;
- Evt. bemiddeling tussen ouders en school;
- Gesprekken over uw kind over de situatie op school of bij u thuis;
- Verwijzing, indien nodig en in overleg met u bijvoorbeeld naar: specialistische hulp, of groepswerk voor kinderen na echtscheiding, trainingen sociale vaardigheden, stichting MEE, kinderpsycholoog, huisarts etc.

Privacy:
De schoolmaatschappelijk werker heeft een beroepsgeheim. Alles wat met u besproken wordt, is strikt vertrouwelijk. Alleen met toestemming van ouders kan er informatie worden doorgegeven aan derden.

Hoe kunt u mij bereiken?
- Via de intern begeleider;
- Telefonisch op nummer: 06–22185655;
- Via e-mail: f.horuz@groeisaampo.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en de school waarop uw kind zit).