Jeugdverpleegkundige / GGD Gelderland-Zuid

Als ouder kunt u gebruik maken van de inloopspreekuren van sociaal verpleegkundige Anneke Jansen (06-51304812).

Kindervriendschappen

Vriendschappen zijn voor elk kind belangrijk. Het is gezellig om vrienden te hebben, maar het is ook goed. Je leert hoe je met elkaar om moet gaan. Je kind leert veel over zichzelf door met vrienden om te gaan. Vrienden hebben is ook goed voor het zelfvertrouwen.
Niet ieder kind beleeft vriendschap hetzelfde. Sommige kinderen wisselen voortdurend van vriendjes. Andere kinderen hebben maar één beste vriend of twee hartsvriendinnen. En weer andere kinderen vinden het moeilijk om vriendjes te maken. Als ouder kun je proberen je kind te steunen en bepaalde vriendschappen stimuleren, maar vriendschap laat zich niet dwingen.

De betekenis van vriendschap

Leeftijd heeft invloed op hoe een kind vriendschap beleeft. Jonge kinderen hebben een duidelijke voorkeur en weten precies met wie ze graag zouden willen spelen. De basis van de vriendschap is dat het kind iemand aardig vindt. In de jaren erna krijgt vriendschap langzamerhand meer inhoud. Voor kinderen uit groep 6, 7 en 8 betekent vriendschap vaak al heel wat meer. Een vriend(in) is iemand die je iets kunt toevertrouwen, die je begrijpt en die altijd voor je opkomt.
Meer lezen over dit onderwerp? Kijk op Opvoedinforegionijmegen.nl.

Groei!

In onze nieuwsbrief Groei! vind je betrouwbare informatie over de ontwikkeling, gezondheid en opvoeding van kinderen: onderwerpen die aansluiten op de leeftijd van je kind. Benieuwd? Meld je aan via onze website: www.ggdgelderlandzuid.nl/groei.

Spreekuur

Misschien heb je meer vragen over bovenstaand onderwerp? Kom gerust bij mij langs. Ik ben er voor allerlei vragen over de groei, ontwikkeling en gezondheid van je kind. Bijvoorbeeld over bedplassen, gezonde voeding of advies over de sociaal-emotionele ontwikkeling van je kind. U kunt bellen of mailen voor een afspraak en ik kom naar de Oversteek toe.

Telefoon: 088 144 7111
E-mail: ajansen@ggdgelderlandzuid.nl
www.ggdgelderlandzuid.nl