Kernconcepten

Voor wereldoriëntatie en expressie maken wij gebruik van een 8-tal thema’s. Elk schooljaar komen er 5 thema’s aan bod. Zo ontstaat er kennisoverdracht, verdieping en inzicht; het is een vorm van betekenisvol leren. Deze zogenaamde kernconcepten zijn ontwikkeld door het KPC en behandelen de leerdomeinen en leerdoelen die het ministerie stelt voor aardrijkskunde, geschiedenis, biologie etc. Aan de hand van deze thema’s leggen de leerkrachten een link tussen de belevingswereld van het kind en de maatschappij.

In onderwijstermen komt het zogenaamd actief burgerschap duidelijk aan bod. De kinderen leren na te denken over wat zich afspeelt in die grote mensen wereld. Ze leren ook hoe je die wereld kunt onderzoeken. Ze leren hun mening daarover te vormen en ze leren wat ze zelf aan actie kunnen ondernemen.

De kernconcepten worden op unitniveau voorbereid aan de hand van leerdoelen. De hele school is met hetzelfde thema bezig, maar aangepast naar leeftijd.

Dit is de cyclus op de Oversteek: