Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad op onze school bestaat uit een ouder- én een leerkrachtengeleding.
In de M.R. hebben de volgende personen zitting:

Oudergeleding:

André Wijnveld (voorzitter)
Joeri van der Zwan (penningmeester)
Bart de Haan

Leerkrachtengeleding:

Chantal Jansen
Daniëlle Jordaan – van Etteger (secretaris)
Nard van Dinteren

Vergadering bijwonen

De MR-vergadert 6 keer per jaar en de vergaderingen zijn openbaar zolang het gaat om niet vertrouwelijke onderwerpen. De MR kan een deel van de vergadering achter gesloten deuren laten plaatsvinden als er vertrouwelijke zaken aan bod komen. Bijwonen van vergaderingen wordt op prijs gesteld. In verband met de vele onderwerpen die tijdens een vergadering de revue passeren, is de spreektijd voor degene die de vergadering willen bijwonen beperkt. De Voorzitter van de MR bepaalt of en hoeveel spreektijd kan worden geboden. Aanmelden een week voor afgaande aan de vergadering bij de secretaris van de MR. De MR is te bereiken op mr-oversteek@groeisaampo.nl.

Vergaderdata 2023-2024

  • dinsdag 26 september 2023
  • maandag 23 oktober 2023
  • maandag 11 december 2023 (online)
  • maandag 11 maart 2024 (online)
  • dinsdag 21 mei 2024 (online)
  • maandag 10 juni 2024

Aanvang 18.00 uur
Locatie: De Oversteek

Klik hier voor de besluitenlijst van 2023-2024.
Klik hier voor de voorraadagenda van 2023-2024.