Oudervereniging

De Oudervereniging (OV) is een vereniging van ouders met kinderen op Basisschool De Oversteek. De OV behartigt de belangen van de ouders/verzorgers van de kinderen op school. Ouders en verzorgers kunnen met vragen en ideeën terecht bij de Oudervereniging. De vergaderingen van de Oudervereniging zijn openbaar, en kunnen door ouders vrijblijvend worden bijgewoond. Er zijn 5-6 vergaderingen per jaar. Bij elke vergadering is ook een leerkracht van school aanwezig.
De OV is ook een belangrijke gesprekspartner voor het schoolteam. De OV wil een bijdrage leveren aan een prettig schoolklimaat voor de leerlingen. Zij adviseert de school gevraagd en ongevraagd over tal van onderwerpen die gerelateerd zijn aan het onderwijs, de schoolomgeving, of onderwijs gerelateerde (landelijke) ontwikkelingen. Denk hierbij aan het gebruik van zonnebrand op school, verkeersveiligheid rondom de school, het gebruik van Social Schools etc.
De OV ondersteunt de school daarnaast bij het organiseren en voorbereiden van diverse schoolactiviteiten. Voorbeelden zijn de schoolreisjes, de kerstwandeling, het afscheid van groep 8 en de jaarlijkse Koningsspelen.
Daarnaast organiseert de Oudervereniging elk jaar de schoolfotograaf, coördineren de leden van de OV het brigadieren en het luizenpluizen, en zorgen zij ervoor dat de school er elk seizoen of bij een specifiek feest of thema mooi versierd uitziet. Tot slot ontwikkelt de OV regelmatig op eigen initiatief mini-projecten, bijvoorbeeld de aanpak verkeersveiligheid, een kledingbeurs, of een actie rondom fietsverlichting.
De OV is te bereiken via oudervereniging-dreumel@hotmail.com.