Studenten (opleidingsschool)

Contactpersoon van De Oversteek

Stagecoördinator: Annet Wooninck
a.wooninck@groeisaampo.nl
0487-571331

Informatie over de school

Onder de kopjes ‘Onze school’, ‘Vreedzame School’, ‘Basiszorg’ en ‘Kernconcepten’ op de website is alle informatie te vinden over ons onderwijssysteem en de visie. Als student is het belangrijk om die informatie te lezen. De schoolgids is te vinden onder het kopje ‘onze school’.

Wat wordt er van de student verwacht?

Studenten leren van ons en wij leren van studenten, dat is ons uitgangspunt.
Het moet een ‘win-win’ situatie zijn.
Wij vinden het belangrijk dat een student zich open stelt. Denk mee met ons, praat mee met ons en doe mee met ons. Stel je geïnteresseerd op, je bent hier om iets te leren. Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen leer proces.
Deelname aan vergaderingen/studiedagen/oudergesprekken zijn gewenst, maar dit gaat altijd in overleg met de mentor.

Wat kan de student van de school (en de mentor) verwachten?

Een student kan van ons een goede begeleiding verwachten, waar jij als student elke dag leert. Je komt in een warm team en iedereen staat open voor jouw mening. Er is veel overleg tussen jou en de mentor, om samen actief te zijn in de groep.

LIO-student (Leraar in Opleiding)

VOG aanvragen
Elke LIO-student moet een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aanvragen bij de gemeente waar je woont. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat jouw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van de taak als student hier op school.
De kosten hiervan bedragen rond de 42 euro. Houdt er rekening mee dat het aanvragen van een VOG een aantal weken duurt.

Vergaderingen/studiemiddagen/oudergesprekken
LIO-studenten zijn altijd aanwezig bij de vergaderingen / studiedagen / oudergesprekken als deze plaats vinden op je stagedag.

Openbaar vervoer

Dreumel is prima te bereiken met het openbaar vervoer!
Met de bus: Vanuit Nijmegen kun je Bus 85 (richting Druten Busstation) pakken, deze bus gaat elk half uur. Vanuit Druten gaat Bus 165 (richting Den Bosch), ook elk half uur. De twee bussen sluiten op elkaar aan.
Met de auto: Vanaf de snelweg A15, pak je vervolgens afslag Echteld/Leeuwen (N323). Aan het einde van de Prins Willem Alexander brug neem je de van Heemstraweg richting Wamel/Dreumel (N322).Bij de rotonde in Dreumel, ga je rechtsaf en dan zie je na 200 meter aan de linkerkant Basisschool De Oversteek.

Overzicht van de methodes

Rekenen: Wereld in Getallen (groep 3 + 4 basis papier en groep 5 t/m 8 basis digitaal)
Taal: Taal Actief (groep 4 basis papier en groep 5 t/m 8 basis digitaal)
Spelling: Staal (groep 3 t/m 8)
Technisch lezen: Lijn 3 (groep 3) + Karakter (groep 4 t/m 8)
Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip (groep 4 t/m 8)
Wereldoriëntatie: Kernconcepten
Kunstzinnige oriëntatie: Kunstpret
Gym: Basislessen
Sociaal emotioneel: De Vreedzame School

Opleidingsschool

Sinds augustus 2016 is De Oversteek een opleidingsschool. Dit houdt in dat er in elke groep studenten geplaatst worden.
Femke Wellen is namens Groeisaam de studentbegeleider; klik hier voor extra informatie m.b.t. Groeisaam.

De speerpunten van de school

Als student ben je betrokken bij de speerpunten van de school. Je kan eventueel door een onderzoek te doen, de school verder helpen met ontwikkelen.

Omgaan met privacy

Je mag als student geen namen van kinderen gebruiken in verslagen. Er moet zeer zorgvuldig om gegaan worden met informatie over de kinderen. Je hebt als student beroepsgeheim.
Je mag geen foto’s/video’s plaatsen op social media. In overleg met de mentor en ouders kan er gebruikt gemaakt worden van foto’s/video’s om jezelf te laten ontwikkelen.