Vreedzaam

De Vreedzame School is een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap waar BS de Oversteek gebruik van maakt. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Elk schooljaar komen de volgende blokken aan bod:

Na afloop van elk blok krijgen ouders van groep 1 t/m 6 een digitale kletskaart waarop te lezen is wat er aan bod is geweest.

Digitaal Kwaliteitszorginstrument

Jaarlijks wordt nagegaan of de beoogde doelen bereikt worden. Hoe zit het met de borging van alle inspanningen die gedaan zijn? Hoe kunnen we meten of leerlingen zich veilig voelen op school? En wat moet er gebeuren om dit structureel te verbeteren?

Hiervoor gebruiken we het Digitaal Kwaliteitszorginstrument bestaande uit 4 onderdelen:

  1. Veiligheidsthermometer
  2. Vragenlijst Groepsklimaat
  3. Borgingsinstrument
  4. Vragenlijst Onderzoek De Vreedzame School

Hiervan krijgt de school een schoolrapportage met aanbevelingen. Deze rapportage wordt ook gebruikt ter verantwoording naar de Onderwijsinspectie. Deze aanbevelingen worden op unitniveau met de betreffende leerkrachten besproken en eventueel omgezet in acties.