Ziek melden

Wanneer uw kind ziek is, kunt u dit via Social Schools melden.

U dient wel zelf nog de BSO op de hoogte te stellen.