De Oudervereniging is een vereniging van vrijwilligers, die de taak heeft voor alle kinderen van basisschool “de Oversteek” vooral op het gebied van extra schoolactiviteiten activiteiten te ondernemen.

De Oudervereniging bestaat uit van links naar rechts:
- Lucienne Hendriks - den Biesen: Voorzitter & coördinator Brigadiers
- Jessica van Heel: Schoolfotograaf & Schoolreisjes
- Kim Witsiers: Schoolfotograaf & Schoolreisjes & Typecursus
- Janneke Sprenkels: Penningmeester & coördinator Versieren school
- Amanda van den End: Secretaris & coördinator Luizenpluizen

DE OUDERVERENIGING IS OP ZOEK NAAR 2 OUDERS DIE HET TEAM KOMEN VERSTERKEN!
Klik hier voor meer informatie.

Cobi van den Heuvel is de afvaardiging vanuit het team van de Oversteek.

De Oudervereniging heeft ook een eigen e-mailadres voor vragen en/opmerkingen:

oudervereniging-dreumel@hotmail.com

De Oudervereniging is tegenwoordig ook op Facebook te vinden;
zoekterm: Oudervereniging de Oversteek

Klik hier voor meer informatie m.b.t. de verkeersveiligheid rondom de school.

Voor de cursus kinder-EHBO op woensdag 12 april zijn nog steeds plekken beschikbaar!