Vraagwijzer gemeente West Maas & Waal

De vergoeding van de zorg loopt via de gemeente.
Voor vragen en/of aanvraag van zorg (bijvoorbeeld van een dyslexie-onderzoek) kunt u naar:

www.vraagwijzerwestmaasenwaal.nl
Email: info@vraagwijzerwestmaasenwaal.nl
Telefoon: 0487-790790

E mail: info@maasdriel.nl
Telefoon: 140418

Verwijzen kan ook via de huisarts.